Dataskydd

RWE:s integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vårt företag. Din integritet är viktig för oss och du bör alltid känna dig säker och bekväm när du besöker vår webbplats. Därför har vi vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att vi alltid följer rådande lagstiftning. Detta dokument beskriver den information som vi kan samla in och vad vi gör med den.

RWE AG ansvarar för innehållet och tjänsterna som tillgängliggörs på denna webbplats.

 

RWE Aktiengesellschaft

RWE Platz 1
45141 Essen
Tyskland
T +49(0)201-51790
F +49(0)201-51795005
Skicka E-mail till RWE Aktiengesellschaft

Om du har några frågor angående integritet, kontakta dataskyddsombudet på:

RWE AG

Datenschutzbeauftragter (dataskyddsombud)
RWE Platz 1
45141 Essen
Tyskland
Skicka E-mail till datenschutz@rwe.com

Personuppgifter

Du beslutar själv om du vill förse oss med dina personuppgifter eller inte, t.ex. som en del av en registreringsprocess eller kontaktförfrågan. I allmänhet använder vi dina personuppgifter för att göra det möjligt att besvara din förfrågan, behandla din beställning eller ge dig tillgång till särskild information, produkter eller tjänster.

När du exempelvis registrerar dig eller skickar en kontaktförfrågan kan du frivilligt lämna ut dina personuppgifter till oss. Det kan innebära att vi måste förmedla dina uppgifter till ett företag som ingår i koncernen. Dina uppgifter delas inte med tredje parter utanför koncernen, såvida det inte uttryckligen krävs i enlighet med villkoren för din förfrågan eller den produkten eller tjänst som du har begärt. Du kommer att informeras om detta vid lämplig tidpunkt. Om du vill kan du även lämna dina personuppgifter till oss via applikationer som ingår i vår plattform (t.ex. kontaktformulär eller tjänster som kräver att du skapar ett användarkonto). Användningen av dessa applikationer kan vara föremål för villkor som skiljer sig från denna integritetspolicy. Vi kommer uttryckligen att uppmärksamma dig på detta via ytterligare integritetsklausuler. Artikel 6, paragraf 1 (b) i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) fungerar som den juridiska grunden för behandling av personuppgifter för genomförande av ett avtal där du utgör en av parterna. I händelse av att vi behöver den registrerade personens samtycke för att behandla dennes personuppgifter, styrs detta av artikel 6, paragraf 1 (a) i GDPR.

Allmän information

Om du besöker våra webbplatser eller tittar på en fil, kommer uppgifter kopplade till denna process att lagras i en loggfil på vår webbserver. Förutom din IP-adress är dessa uppgifter inte länkade till dig personligen. Vi kan därför inte identifiera vilken användare som tittade på vilka uppgifter. Om du besöker vår webbplats kommer emellertid uppgifter som överförs till oss via din webbläsare samlas in och lagras automatiskt.

Detta omfattar följande uppgifter:

 

 • Domännamnet för webbplatsen du kom ifrån
 • Webbplatserna du besökte i vårt system
 • Namnen på filerna du tittade på
 • Datum och tidpunkt när du tittade på en fil
 • Namnet på din internettjänstleverantör
 • Din dators operativsystem och webbläsarversion, i förekommande fall
 • Värdnamnet för den anslutna datorn
 • Språkinställningar

Dessa uppgifter samlas in i säkerhets- och/eller statistiskt syfte och för att optimera vår internetnärvaro. Dessa uppgifter tillskrivs inte specifika personer och förknippas inte med andra uppgiftskällor. Uppgifterna sparas i sex månader och raderas sedan. Dina uppgifter vidarebefordras inte till tredje parter. I undantagsfall kan vi vara skyldiga att vidarebefordra personuppgifter, men enbart när vi ombeds att göra detta av behöriga myndigheter, om detta krävs för att avvärja en risk, i brottsbekämpande syfte eller av någon annan anledning som fastställs av rådande lagstiftning.

IP-adresser

Vi undviker medvetet att logga IP-adresser i klartext när du använder våra webbplatser. Innan den sparas i vår webbservers loggfil kommer din IP-adress att pseudonymiseras med hjälp av en process som uppfyller gällande integritetskrav. Vi använder de pseodonymiserade IP-adresserna för att exempelvis identifiera och avvärja attacker eller sammanställa webbstatistik.

Webbanalys och webboptimering med hjälp av kakor

Vi använder kakor på våra webbplatser. De används för att optimera vår webbplats, förbättra våra tjänster och i marknadsföringssyfte. Nedan beskrivs denna teknik och hur den används.

När du besöker en av våra webbplatser lagrar vi information på din dator i form av en kaka som vi automatiskt känner igen vid ditt nästa besök. Kakor är textfiler som lagras antingen i din webbläsare eller av din webbläsare på din dator. När du besöker en webbplats kan det hända att en kaka lagras i ditt operativsystem. Denna kaka innehåller en karakteristisk teckenföljd som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen besöks på nytt.

Användning av kakor gör det möjligt för oss att ge dig obegränsad användning av vår webbplats. De hjälper oss att säkerställa att ditt besök på vår webbplats är så bekvämt som möjligt. De hjälper oss exempelvis att anpassa en webbplats efter dina intressen eller spara ditt användarnamn så att du slipper att skriva in det varje gång du återkommer.

Våra webbplatser ger dig möjlighet att visa eller justera våra kakinställningar här. Vänligen observera att vissa kakor behövs av tekniska skäl för att säkerställa att vår webbplats fortsätter att fungera korrekt.

Vi använder oss av personuppgiftsbiträden i enlighet med artikel 4 nr. 8 i GDPR för drift och användning av kakor. Under vissa omständigheter kan det hända att personuppgiftsbiträdena har tillgång till de personuppgifter som samlas in och behandlas med hjälp av kakor. Se här för en detaljerad översikt av dessa uppgifter.

Se här för en översikt av de kakor som används på våra webbplatser, vilka uppgifter som behandlas i respektive fall och relevanta mottagare.

RWE använder kakor i följande kategorier:

 

 • Essentiella kakor och pixlar

  Essentiella kakor har till uppgift att se till att vår webbplats fungerar som den ska rent tekniskt. De säkerställer att webbplatsen är stabil, stödjer säker inloggning och sparar det aktuella läget för din beställning, dina inloggningsuppgifter och din kundkorg. Se listan över kakor och pixlar här för information om de essentiella kakor vianvänder.


  De uppgifter om dig som samlas in på detta sätt pseudonymiseras på teknisk väg för att säkerställa att de inte längre kan spåras tillbaka till dig. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter vi samlar in från dig. När du besöker en av våra webbplatser, kommer du att informeras via ett banderollmeddelande angående vår användning av kakor och du kommer även att hänvisas till denna Integritetspolicy. Du kommer även att informeras angående hur du kan blockera lagringen av kakor i dina webbläsarinställningar.


  Behandling av dina uppgifter i enlighet med vad som beskrivs ovan är nödvändigt för att skydda RWE:s legitima intressen i enlighet med artikel 6, paragraf 1 (f) i GDPR och rättfärdigas av intressebalansen till RWE:s fördel. Vissa funktioner på vår webbplats kommer inte att fungera utan användning av dessa kakor. Det är nödvändigt att din webbläsare fortfarande känns igen när du går vidare till en annan sida. RWE har även ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter enligt vad som anges ovan — med andra ord, att kommunicera relevant information om våra avsikter och affärsverksamhet genom att se till att våra webbplatser fungerar på det sätt som avses. Även om du har ett motiverat intresse av att ovanstående uppgifter inte används i detta syfte, uppväger inte detta RWE:s legitima intressen, eftersom RWE använder dessa uppgifter på ett lämpligt sätt och i enlighet med det angivna syftet och det ligger även i ditt intresse att ha användarvänlig tillgång till vår webbplats.


  Du har rätt att vid valfri tidpunkt motsätta dig behandlingen av dina uppgifter grundat på en intressebalans, om din särskilda situation ger skäl till invändningar. Var vänlig se avsnittet om invändningar angående detta.

 • Analyskakor

  Vi använder oss även av kakor på våra webbplatser som tillåter oss att analysera våra användares surfbeteende. Analyskakor hjälper oss att analysera webbplatsen och på så sätt mäta och förbättra prestandan för våra webbsidor. Vi använder kakor i syfte att “mäta räckvidd ” (s.k. ”reach measurement”). De används för att skapa statistiska profiler som inte kan spåras tillbaka till individuella användare, utan enbart till grupper. Vi kan analysera besökar- och klickbeteenden, såväl som de demografiska egenskaperna för webbplatsens användare. Se listan över kakor och pixlar här för information om de analyskakor vi använder och möjligheten att inaktivera alla eller vissa kakor och pixlar. De uppgifter om dig som samlas in på detta sätt pseudonymiseras på teknisk väg för att säkerställa att de inte längre kan spåras tillbaka till dig. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter vi samlar in från dig. När du besöker våra webbplatser kommer du att informeras om vår användning av kakor via ett banderollmeddelande och även hänvisas till denna integritetspolicy. Du kommer även att informeras angående hur du kan blockera lagringen av kakor i dina webbläsarinställningar.

  När du besöker våra webbplatser kommer vårt “kakmeddelande” att visas, som tillhandahåller information angående användningen av analyskakor, och vi kommer att be om ditt samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1 (a) i GDPR för behandling av de personuppgifter som samlas in i anslutning till detta. Du kommer även att hänvisas till denna integritetspolicy i samband med detta. Ditt samtycke ger oss den juridiska grunden för behandling av personuppgifter i analyserande syfte med hjälp av kakor och pixlar.

  Du har rätt att dra tillbaka detta samtycke vid valfri tidpunkt med framtida verkan. Tillbakadragandet av samtycket påverkar inte lagligheten för behandlingen baserat på samtycke före dess tillbakadragande. Det enklaste sättet att dra tillbaka ditt samtycke är att ställa in relevant alternativ för kakor/pixlar via vår kak- och pixellista här.

 • Google-tjänster

  Vår webbplats innehåller även inbyggt innehåll av kartor från Google LLC’s Google Maps tjänster via en API.  För att kunna visa det här materialet i din webbläsare behöver Google få tillgång till din IP adress och platsinformation, annars går det inte att leverera det inbyggda materialet. Informationen om IP kommer att skickas till en dataserver i USA tillhörande Google. När du besöker vår webbplats kommer du att få den här informationen via en banderoll om tillval av kakor för Google Maps, banderollen hänvisar till informationen i detta dokument om dataskydd. Om du samtycker till denna hantering av personuppgifter ger du ditt godkännande till oss genom att fylla i detta alternativ för kakor, därmed ger du ditt samtycke enligt rättslig grund i enlighet med Art. 6 para 1 lit. A) GDPR. I enlighet med Art. 49 para 1 lit a GDPR ger du också ditt samtycke att din information kommer att hanteras i USA. EU-domstolen anser att nivån för dataskydd i USA är otillräcklig enligt EU-standard. Det finns risk att dina uppgifter kan komma att bli hanterade av myndigheter i USA i kontroll- och övervakningssyften, förmodligen utan möjlighet till rättsliga medel.

   

  Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Moderbolaget är Google LCC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Mer information om datahantering av Google hittar du på Googles integritetspolicy. Om du vill se över eller återkalla ditt samtycke klickar du här.

 • Lagringstid

  Efter att informationen har samlats in och överförts till oss via kakor och pixlar, lagrar vi den under den tidsperiod som anges nedan och därefter raderas informationen automatiskt.


  Kakkategori   Tidsgränser för lagring och funktioner 
  Analyskakor 24 månader
  Icke-essentiella kakor och pixlar 3 månader
  Sessionskakor 24 timmar

   

  Sessionskakor är små informationsenheter som vi lagrar i din dators arbetsminne. Ett slumpmässigt genererat unikt identifieringsnummer, även kallat sessions-ID, sparas i sessionskakan. Varje kaka innehåller även uppgifter om dess ursprung och lagringsperiod.


Barn

 

Såvida de inte har tillstånd från sina föräldrar eller vårdnadshavare bör barn inte tillhandahålla personuppgifter på RWE:s webbplatser. RWE rekommenderar att alla föräldrar/vårdnadshavare förklarar för sina barn hur man hanterar personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt på internet. RWE kommer aldrig medvetet att samla in personuppgifter från barn eller på något sätt använda eller vidarebefordra sådan information till tredje parter utan tillstånd.

 

Säkerhet

 

RWE har infört rutiner för att garantera säkerheten för dina personuppgifter. Alla åtgärder har vidtagits för att skydda dina uppgifter mot förlust, destruktion, förfalskning, manipulering, obehörig åtkomst och otillåtet vidarebefordrande.

 

Länkar till andra webbplatser

 

RWE:s webbplatser innehåller länkar till andra webbplatser. I egenskap av leverantör av våra webbplatser ansvarar vi enbart för innehållet på våra egna webbplatser. Vårt eget innehåll måste särskiljas från innehåll som har skapats av andra leverantörer, för vilket vi inte kan ta ansvar eller hävda ägarskap. Vi har ingen kontroll över huruvida länkade webbplatsoperatörer uppfyller gällande integritetslagstiftning. Denna integritetspolicy gäller därför inte för webbplatser som tillhör andra operatörer, även om du besöker dem via länkar på vår webbplats. Du uppmärksammas på integritetsvillkoren för de andra leverantörerna i respektive fall. Vi tar inget ansvar för innehållet på tredjepartswebbplatser. Vänligen meddela oss om du upptäcker några relevanta överträdelser. Vi kommer att granska länkarna och avlägsna dem i förekommande fall.

 

Kontaktformulär

 

Du har möjlighet att kontakta oss via vårt kontaktformulär. För att kunna behandla din förfrågan samlar vi in följande information:

 

 • Namn, efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Företag

 

Dessutom kan du använda fri text för att lämna ytterligare information. Vi behöver uppgifterna så att vi vet vem som har skickat oss en förfrågan och för att kunna besvara den. Personuppgifter som du tillhandahåller när du fyller i vårt kontaktformulär kommer att hemlighållas. Vi kommer endast att använda dina uppgifter för att behandla din förfrågan. Den juridiska grunden för behandlingen är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, paragraf 1 lit. (a) GDPR, som du ger genom att skicka din förfrågan. Vi vidarebefordrar dina uppgifter inom koncernen till det koncernföretag som ansvarar för din förfrågan. I vissa fall använder vi oss även av tjänsteleverantörer som också kan ta emot dina uppgifter.

 

Uppgifterna kommer att lagras så länge som krävs för att besvara din förfrågan. Dessutom kommer dina uppgifter att lagras inom den lagstadgade lagringsperioden.

 

Ansvarigt företag för kontaktformuläret som tillhandahålls på denna webbplats är:

 

RWE Renewables Sweden AB

 

Box 388

201 23 Malmö

Sverige

E-Mail: dataprotection.renewables.sweden@rwe.com

 

Frågor och kommentarer

 

Du har rätt att inhämta information från oss utan kostnad angående dina lagrade personuppgifter och motsätta dig behandlingen eller användningen av dina uppgifter. Du kan även utöva dina rättigheter att blockera, radera eller korrigera dina personuppgifter. Kontakta oss på datenschutz@rwe.com om du har några frågor eller förslag angående integritet.

Du har när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av dina uppgifter baserat på en intresseavvägning eller allmänt intresse, om din personliga situation motiverar detta. Detta gäller även all profilering som baseras på detta villkor.

 

Om du drar tillbaka ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida vi inte kan bevisa ett nödvändigt behov av behandling som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen fungerar som hävdande, utövande eller försvar i anslutning till juridiska anspråk.

 

Tillbakadragandet kan göras informellt och bör, om möjligt, riktas till:

 

RWE AG, RWE Platz 1, 45141 Essen, Tyskland, E-post datenschutz@rwe.com

Du har även rätt att klaga till en tillsynsmyndighet. Det står dig fritt att kontakta den behöriga tillsynsmyndigheten för den statliga kommissionären för dataskydd och informationsfrihet i Nordrhein-Westfalen (Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tyskland) angående frågor om dataskydd.

 

 I takt med att internet fortsätter att utvecklas kan det hända att vår dataskyddsstrategi justeras i enlighet med detta. Vi kommer att meddela alla ändringar i god tid via denna webbplats.

  

RWE Group 2020, Essen

Övrig juridisk information

 

Imprint

Rättsligt Meddelande

Kakor och pixlar

En överblick av kakor och pixlar som används på vår webplats.